Nápoveda

Skratky kategórií

Suťažné kategórie sa označujú skratkou, ktorá podáva informáciu o pretekároch v danej kategórii: pohlavie pretekárov, vek a váha.

Všetky kategórie podliehajú pravidlám Súťažného poriadku Slovenského zväzu Judo.

Pohlavie pretekárov

SkratkaPohlavie
MMuži (chlapci)
FŽeny (dievčatá)
(chlapci aj dievčatá spoločne)

Vekové kategórie

NázovMinimálny
vek
Minimálny
ročník
Maximálny
vek
Maximálny
ročník
SkratkaMuži (chlapci)Ženy (dievčatá)
Super mini8 rokov2012U9MU9super mini chlapciFU9super mini dievčatá
Mini9 rokov201110 rokov2010U11MU11mini chlapciFU11mini dievčatá
Mladší žiaci11 rokov200912 rokov2008U13MU13mladší žiaciFU13mladšie žiačky
Starší žiaci13 rokov200714 rokov2006U15MU15starší žiaciFU15staršie žiačky
Dorastenci15 rokov200517 rokov2003U18MU18dorastenciFU18dorastenky
Juniori18 rokov200220 rokov2000U21MU21junioriFU21juniorky
Pretekári do 2315 rokov200522 rokov1998U23MU23muži do 23 rokovFU23ženy do 23 rokov
Seniori21 rokov199930 rokov1990MmužiFženy
Veteráni 131 rokov198934 rokov19861M1veterániF1veteránky
Veteráni 235 rokov198539 rokov19812M2veterániF2veteránky
Veteráni 340 rokov198044 rokov19763M3veterániF3veteránky
Veteráni 445 rokov197549 rokov19714M4veterániF4veteránky
Veteráni 550 rokov197054 rokov19665M5veterániF5veteránky
Veteráni 655 rokov196559 rokov19616M6veterániF6veteránky
Veteráni 760 rokov196064 rokov19567M7veterániF7veteránky
Veteráni 865 rokov1955∞ rokov8M8veterániF8veteránky

Ročníky sú platné pre aktuálny rok: 2020.

Váhové kategórie

Váhové kategórie sa upresňované rozpisom jednotlivých súťaží a určujú hranice hmotnosti pretekárov.

Príklady

  • MU13-42 sú Mladší žiaci (chlapci), vo veku 11 až 12 rokov (menej ako 13 rokov), do 42 kg vrátane.
  • U9-27 sú Super mini (chlapci aj dievčatá spoločne), vo veku do 8 rokov (menej ako 9 rokov), do 27 kg vrátane.
  • FU18+70 sú Dorastenky (dievčatá), vo veku 15 až 17 rokov (menej ako 18 rokov), nad 70 kg.

Kontakt

V prípade potreby kontaktujte správcu: thorn@judoturnaj.sk