Olympiáda Sever 2017.1 - 21.1.2017 - Považská Bystrica