Pomoc

Skratky kategórií

Súťažné kategórie sa označujú skratkou, ktorá podáva informáciu o pretekároch v danej kategórii: pohlavie pretekárov, vek a váha.

Všetky kategórie podliehajú pravidlám Súťažného poriadku Slovenského zväzu Judo.

Pohlavie pretekárov

SkratkaPohlavie
MMuži (chlapci)
FŽeny (dievčatá)
(chlapci aj dievčatá spoločne)

Vekové kategórie

NázovMinimálny
vek
Minimálny
ročník
Maximálny
vek
Maximálny
ročník
SkratkaMuži (chlapci)Ženy (dievčatá)
Prípravka6 rokov2018U7MU7prípravka chlapciFU7prípravka dievčatá
Super mini7 rokov20178 rokov2016U9MU9super mini chlapciFU9super mini dievčatá
Mini9 rokov201510 rokov2014U11MU11mini chlapciFU11mini dievčatá
Mladší žiaci11 rokov201312 rokov2012U13MU13mladší žiaciFU13mladšie žiačky
Starší žiaci13 rokov201114 rokov2010U15MU15starší žiaciFU15staršie žiačky
Dorastenci15 rokov200917 rokov2007U18MU18dorastenciFU18dorastenky
Juniori18 rokov200620 rokov2004U21MU21junioriFU21juniorky
Pretekári do 2315 rokov200922 rokov2002U23MU23muži do 23 rokovFU23ženy do 23 rokov
Seniori21 rokov200330 rokov1994MmužiFženy
Veteráni 130 rokov199434 rokov19901M1veterániF1veteránky
Veteráni 235 rokov198939 rokov19852M2veterániF2veteránky
Veteráni 340 rokov198444 rokov19803M3veterániF3veteránky
Veteráni 445 rokov197949 rokov19754M4veterániF4veteránky
Veteráni 550 rokov197454 rokov19705M5veterániF5veteránky
Veteráni 655 rokov196959 rokov19656M6veterániF6veteránky
Veteráni 760 rokov196464 rokov19607M7veterániF7veteránky
Veteráni 865 rokov195969 rokov19558M8veterániF8veteránky
Veteráni 970 rokov1954∞ rokov9M9veterániF9veteránky

Ročníky sú platné pre aktuálny rok: 2024.

Váhové kategórie

Váhové kategórie sa upresňované rozpisom jednotlivých súťaží a určujú hranice hmotnosti pretekárov.

Príklady

  • MU13-42 sú Mladší žiaci (chlapci), vo veku 12 až 13 rokov (menej ako 14 rokov), do 42 kg vrátane.
  • U9-27 sú Super mini (chlapci aj dievčatá spoločne), vo veku 8 až 9 rokov (menej ako 10 rokov), do 27 kg vrátane.
  • FU18+70 sú Dorastenky (dievčatá), vo veku 16 až 17 rokov (menej ako 18 rokov), nad 70 kg.

Kontakt

V prípade potreby kontaktujte správcu: Stanislav Kuchár <thorn@judoturnaj.sk>.