Olympiáda Sever 2018.1 - 20.1.2018 - Považská Bystrica