Olympiáda Sever 2019.1 - 20.1.2019 - Považská Bystrica