Medzinárodná veľká cena Kolárovo

30. október 2021, Kolárovo