Veľká cena Sokola Bratislava Veteránov

31. august 2024, Bratislava