Nápoveda

Skratky kategórií

Súťažné kategórie sa označujú skratkou, ktorá podáva informáciu o pretekároch v danej kategórii: pohlavie pretekárov, vek a váha.

Všetky kategórie podliehajú pravidlám Súťažného poriadku Slovenského zväzu Judo.

Pohlavie pretekárov

SkratkaPohlavie
MMuži (chlapci)
FŽeny (dievčatá)
(chlapci aj dievčatá spoločne)

Vekové kategórie

NázovMinimálny
vek
Minimálny
ročník
Maximálny
vek
Maximálny
ročník
SkratkaMuži (chlapci)Ženy (dievčatá)
Super mini8 rokov2014U9MU9super mini chlapciFU9super mini dievčatá
Mini9 rokov201310 rokov2012U11MU11mini chlapciFU11mini dievčatá
Mladší žiaci11 rokov201112 rokov2010U13MU13mladší žiaciFU13mladšie žiačky
Starší žiaci13 rokov200914 rokov2008U15MU15starší žiaciFU15staršie žiačky
Dorastenci15 rokov200717 rokov2005U18MU18dorastenciFU18dorastenky
Juniori18 rokov200420 rokov2002U21MU21junioriFU21juniorky
Pretekári do 2315 rokov200722 rokov2000U23MU23muži do 23 rokovFU23ženy do 23 rokov
Seniori21 rokov200130 rokov1992MmužiFženy
Veteráni 131 rokov199134 rokov19881M1veterániF1veteránky
Veteráni 235 rokov198739 rokov19832M2veterániF2veteránky
Veteráni 340 rokov198244 rokov19783M3veterániF3veteránky
Veteráni 445 rokov197749 rokov19734M4veterániF4veteránky
Veteráni 550 rokov197254 rokov19685M5veterániF5veteránky
Veteráni 655 rokov196759 rokov19636M6veterániF6veteránky
Veteráni 760 rokov196264 rokov19587M7veterániF7veteránky
Veteráni 865 rokov1957∞ rokov8M8veterániF8veteránky

Ročníky sú platné pre aktuálny rok: 2022.

Váhové kategórie

Váhové kategórie sa upresňované rozpisom jednotlivých súťaží a určujú hranice hmotnosti pretekárov.

Príklady

  • MU13-42 sú Mladší žiaci (chlapci), vo veku 11 až 12 rokov (menej ako 13 rokov), do 42 kg vrátane.
  • U9-27 sú Super mini (chlapci aj dievčatá spoločne), vo veku do 8 rokov (menej ako 9 rokov), do 27 kg vrátane.
  • FU18+70 sú Dorastenky (dievčatá), vo veku 15 až 17 rokov (menej ako 18 rokov), nad 70 kg.

Kontakt

V prípade potreby kontaktujte správcu: thorn@judoturnaj.sk